O nas

TelcoProject Sp. z o.o. powstała w roku 2010 i od tego czasu nieprzerwanie działa w obszarze wspierania biznesu telekomunikacyjnego. W tym czasie dla naszych klientów, zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów, a kluczowe z nich przedstawiliśmy w zakładce Kluczowe Projekty.

W obecnej formie organizacyjnej TelcoProject Sp. z o.o. funkcjonuje od końca 2016, kiedy nastąpiła fuzja przedsiębiorstw TelcoProject Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz BusinessHills Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie przedsiębiorstw to też połączenie doświadczeń i kompetencji co stało się kamieniem milowym dla dalszego rozwoju Spółki na drodze do zwiększenie efektywności działania dla naszych klientów.

Funkcje Prezesa Zarządu połączonych przedsiębiorstw objął Dariusz Cierpiński.

Dane Spółki:


TelcoProject Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Numer KRS 0000358439, NIP 1132803819, REGON 142449543

Kapitał zakładowy: 500 000 PLN

Zarząd Spółki: Dariusz Cierpiński – Prezes Zarządu